Skrátený názov používaný pre Kontinuita poisťovňu Vienna Insurance Group.