súkromná poisťovňa pôsobiaca na Slovensku od roku 1997 do roku 2009 kedy sa zlúčila s Komunálnou poisťovňou Vienna Insurance Group.