súkromná univerzálna poisťovňa pôsobiaca na Slovensku patriaca do skupiny Vienna Insurance Group.