Iný výraz používaný pre poistenie na všetky riziká.