finančná náhrada alebo vecné odškodnenie po poistnej udalosti.