poistenie viacerých rizík na jednej poistnej zmluve.