obchodná spoločnosť založená podľa Obchodného zákonníka združujúca komplementárov a komandistov. Komplementári spoločnosť zastupujú a ručia celým svojim majetkom, komandisti ručia len do výšky svojho vkladu.