investovanie peňažných prostriedkov viacerých klientov s cieľom znížiť poplatky a rozložiť riziko z investície.