Ako predísť neuznaným poistným plneneniam? Na čo myslieť skôr ako sa vystavíme zbytočnému riziku? Počas praxe sme zažili niekoľko prípadov, kedy sa poistné plnenia stali neplatnými a spôsobenú škodu museli klienti preplácať z vlastného vrecka. Každý cestujúci pozor, môžno sa dopúšťate chýb.

V prípade krádeže

Čím vyššiu hodnotu má automobil, tým vyššie sú nároky zabezpečenia poisťovne. Drahší autám sa musí podľa predpísaných stanov poisťovní spĺňať náročnejšie bezpečnostné prvky. Poisťovne majú nárok krátiť plnenie aj v prípade, že nemáte dostatočné zabezpečenie proti krádeži.

Letné pneumatiky v zimnom období

Na súvislej vrstve snehu je povinnosť používať zimné pneumatiky. Prípad keď letné pneumatiky majú dopad na vzniknutú škodu je napríklad, nedostatočná brzdná dráha na križovatke a následná kolízia s vozidlom pred vami. Po kolízii na suchej vozovke sa tiež môže poisťovňa chytiť používania nevhodných pneumatík v danom ročnom období.

Poškodenie pneumatík

Poškodenie alebo zničenie pneumatík sú vo väčšine prípadov vo výlukách poisťovní. Keď sa súčasne s pneumatikou poškodí aj iná súčasť vozidla, napr. disk, časť podvozku, vtedy poisťovne uznajú aj preplatenie pneumatiky.

V prípade, že pneumatiku zničí iný vodič, ktorý do vás nabúra, je možné škodu uplatňovať z povinného zmluvného poistenia vozidla škodcu.

Nepravdivo uvedený priebeh nehody

Po každej nehode je povinnosťou vodiča spísať „záznam o dopravnej nehode“ kde je potrebné opísať celý priebeh nehody. Tento záznam sa neskôr odovzdá poisťovni, ktorá poistnú udalosť prešetrí a na základe zistenia nezhody alebo zamlčania podstatných faktov odmietne nahradiť spôsobenú škodu.

Stret so zverou

V prípade stretu s divou zverou je potrebné mať v rámci povinného zmluvného poistenia aj pripoistenie (v druhom kroku kalkulácie si zvolíte – stret so zverou), ktoré vás chráni pred týmto druhom kolízie. Podstatné je však neoboznámiť o nej len danú poisťovňu, ale privolať na miesto zrážky policajnú hliadku. Pokiaľ tak neučiníte, poisťovňa môže poistné plnenie odmietnuť. Podrobný rozpis postupov pri strete so zverou nájdete v článku – zrážka s divou zverou.

Alkohol za volantom

Výnimkou nie sú ani lieky, po užití ktorých je zakázané alebo neodporúčané šoférovať motorové vozidlo. Pochopiteľné.

Ak nastane škodová udalosť v dôsledku zisteného požitia alkoholických nápojov, poisťovňa môže krátiť, resp. zamietnuť poistné plnenie. Krátenie môže nastať aj v prípade škody spôsobenej vodičom, ktorý sa odmietol podrobiť skúške alebo vyšetreniu na prítomnosť alkoholu či iných omamných látok.

Porušenie prevádzkových predpisov

Závažným spôsobom porušenia zákona o cestnej premávke sa rozumie aj neprispôsobenie jazdy stavu vozovky alebo ak nedá prednosť v jazde. Pokiaľ má vo výlukách aj tento bod, dostávate sa do situácie kde poisťovňa má veľký priestor kedy vám môže krátiť plnenie z poistnej udalosti. Ďaľším bodom je porušnie predpisob najmä nepripevneným alebo nesprávne umiestneným nákladom vo vozidle.