časť vozidla na ktorú sa montujú jednotlivé časti podvozku a na ktorej je vyrazené identifikačné číslo.