poisťovňa, ktorej zakladateľom je obvykle veľký podnikateľský subjekt. Zámerom založenia takejto poisťovne je poisťovanie svojich poistných rizík. Ide tak o určitú formu samopoistenia.