Finančné vyjadrenie hodnoty poistnej zmluvy, ktoré dostaneme keď aktuálny počet podielových jednotiek vynásobíme aktuálnom hodnotou jednej podielovej jednotky.