Súhrn majetku, predmetov, osôb, záujmov alebo iných javov, ktoré na poistnom trhu možno poistiť.