kancelária dohody o zelenej karte, ktorá zastupuje záujmy inej krajiny ako krajina v ktorej došlo k poistnej udalosti.