Rganizácia patriaca do systému zelenej karty, ktorá zastupuje záujmy danej krajiny v rade kancelárií zelenej karty. Na Slovensku je to Slovenská kancelária poisťovateľov.