časové obdobie od 1. januára do 31. decembra daného roku.