Výbuch

Druh živelného rizika, pri ktorom ide o náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynu alebo pár (veľmi rýchla chemická reakcia nestabilnej sústavy). Za výbuch tlakovej nádoby (kotla, potrubia a pod.) sa považuje roztrhnutie jej stien. Výbuchom však nie je prudké vyrovnanie podtlaku (implózia), aerodynamický tresk spôsobený prevádzkou lietadla, […]

Pridal

Ohlásenie škody

Akt, ktorým poistený alebo poškodený oznamuje poisťovni, že došlo ku škode. Poisťovňa po preverení skutočností rozhodne či je škoda len škodovou udalosťou alebo aj poistnou udalosťou.

Pridal