činnosť pri ktorej dochádza k posudzovaniu rizikovosti, výnosnosti a výšky investície.