fyzická osoba alebo právnická osoba uskutočňujúca investície.