Použitie finančných zdrojov s cieľom dosiahnuť zisk.