Dlhodobá neschopnosť vykonávať akúkoľvek obchodnú činnosť alebo akékoľvek zamestnanie prinášajúce zisk alebo zárobok. Poznáme trvalú invaliditu a dočasnú invaliditu. Trvalá invalidita môže byť úplná alebo čiastočná.