činnosti zahrňujúce kontrolu poistných zmlúv pri vzniku poistenia, kontrolu inštalácie a funkčnosti požadovaného zabezpečenia u poistených vecí a kontrolu úhrady poistného..