Príkaz na vykonanie intervenčnej činnosti u poisteného. môže ísť o inkasnú intervenciu (inkaso poistného) alebo neinkasnú intervenciu (získanie údajov, napr. adresy pre potreby poisťovne).