Bankový produkt prostredníctvom ktorého sa vykonávajú inkasné platby.