Ekonomická veličina vyjadrujúca mieru nárastu cien a z toho vyplývajúceho znehodnotenia peňazí.