dodatok k poistnej zmluve zaručujúci úpravu poistnej sumy a zvyčajne aj poistného podľa vývoja miery inflácie.