aktualizácia dohodnutej veličiny na základe vopred dohodnutých pravidiel.