aktualizácia poistného na základe rastu inflácie. Obvykle s poistným sa aktualizuje aj poistná suma.