Druh elektronického zabezpečenia vyžadovaného pri havarijnom poistení.