údaj, informácia, vlastnosť umožňujúca zaradenie vozidla do druhu, typu.