Iný výraz používaný pre identifikačné číslo vozidla.