Identifikačné číslo organizácie, ktoré má podobu 8 miestneho čísla.