Skrátený výraz používaný pre horskú záchrannú službu.