Finančný nástroj určený na financovanie hypotekárnych úverov poskytovaných bankou.