Celkový príjem pred odrátaním daní, odvodov, sankcií a poplatkov.