Pobyt v zdravotníckom zariadení po dobu minimálne 24 hodín.