poistenie nákladov na pomoc a záchranu na horách na Slovensku.