Združenie profesionálnych a dobrovoľných záchranárov poskytujúcich pomoc a záchranu na horách na Slovensku.