Dôležitý identifikačný údaj vozidla vypovedajúci o váhe vozidla v kilogramoch. Údaj je potrebný pre správne zistenie druhu vozidla a správny výpočet poistnej sadzby PZP a havarijného poistenia.