poistenie, ku ktorému možno dojednať pripoistenie.