fyzická osoba alebo právnická osoba špecializujúca sa na zisťovanie príčin a rozsahu škôd, ktoré vznikli na motorových vozidlách, tovare a pod..