správa vystavená havarijným komisárom obsahujúca údaje o príčine a rozsahu poškodenia skúmaného vozidla.