poistenie motorového vozidla pre prípad poškodenia, zničenia, krádeže alebo lúpeže.