obchodný názov asistenčných služieb Genertel poisťovne pre klientov vlastniacich PZP.