súkromná poisťovacia a finančná skupina so sídlom v Taliansku na Slovensku vlastniaca Generali Slovensko poisťovňu.