fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje garanciu ako súčasť zabezpečenia pohľadávky.