obchodný názov Komunálnej poisťovne Vienna Insurance Group používaný pre základný limit poistného krytia v produkte PZP.