Iný výraz používaný pre poistenie finančnej straty.