Skutočný vek fyzickej osoby alebo veci, ktorý zohľadňuje aj presný a úplný dátum narodenia alebo nadobudnutia.