Dlhodobý zdroj pre krytie potrieb. v poisťovníctve sa tvoria účelové poistné fondy, vo firmách sa tvoria fondy zo zisku.